System updates
Software updates
March 2024
version 14.35.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Haysell POS
Նոր
Բարելավում
Haysell Terminal
Նոր
February 2024
version 14.33.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Haysell POS
Նոր
Նոր
January 2024
version 14.31.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Haysell POS
Նոր
Նոր
December 2023
version 14․29․0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Շտկում
November 2023
version 14․27․0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Mobile
Նոր
Haysell POS
Նոր
October 2023
version 14․25․0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Բարելավում
​Այսուհետ hաշվառումից հետո, ապրանքի մնացորդը կհամարվի առաջնային քանակ։ Հաշվառումից առաջ, բոլոր փաստաթղթերի չեղարկման/փոփոխման դեպքում՝ համկարգը ապրանքի առաջնային մնացորդ կհամարի Հաշվառման Փաստաթղթի մեջ հստակեցված քանակը ։​
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Mobile
Նոր
Haysell POS
Նոր
Բարելավում
September 2023
version 14.23.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell POS
Նոր
Haysell Terminal
Նոր
August 2023
version 14.21.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Terminal
Բարելավում
July 2023
version 14.19.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Haysell Mobile
Նոր
June 2023
version 14.17.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
May 2023
version 14.15.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Mobile
Բարելավում
April 2023
version 14.13.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Mobile
Նոր
Նոր
March 2023
version 14.11.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
February 2023
version 14.9.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Terminal
Բարելավում
Բարելավում
January 2023
version 14.7.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
December 2022
version 14.5.0
Haysell Admin Panel
Բարելավում
Haysell Mobile
Բարելավում
November 2022
version 14.3.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Mobile
Նոր
October 2022
version 14.1.0
Haysell Admin Panel
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Mobile
Նոր
Նոր